• วันที่13ถึง15 เดือนกรกฎาค
  • เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน