• วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2021
  • เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน