• Từ ngày 14 - 17 tháng 07
  • Thượng Hải, Trung Quốc

Tại sao phải tham quan triển lãm

  • Với 13 năm lịch sử, triển lãm mang tính toàn cầu về các thiết bị sau in bao bì giấy, vật tư tiêu hao, công nghệ và dịch vụ chuyên nghiệp
  • Triển lãm với quy mô tổng hợp được kết hợp các hình thức trực tuyến và tại chỗ, khách tham quan sẽ có nhiều lựa chọn tham quan triển lãm hơn
  •  3 chuyên khu chính: Chuyên khu về thiết bị hộp giấy đựng thức ăn, chuyên khu về vật tư tiêu hao, chuyên khu sản xuất túi, tập trung giới thiệu các công nghệ kỹ thuật sản xuất hàng đầu tương ứng, thiết bị và vật liệu công nghệ cao cùng với các dịch vụ chuyên nghiệp.
  •  8 giải pháp chính: Giải pháp kỹ thuật số; giải pháp xử lý bề mặt của tờ giấy; giải pháp sản xuất liên kết hiệu quả cao; giải pháp gia công hộp giấy đựng thức ăn; giải pháp nhà máy thông minh; thuốc lá, rượu, hộp điện tử, hộp đặc biệt, giải pháp hộp quà tặng; giải pháp mua sắm và quản lý hợp tác giấy nguồn; giải pháp mua sắm vật tư tiêu hao một cửa
  • Tập hợp các thương hiệu nổi tiếng trong toàn bộ chuỗi ngành, xây dựng nền tảng mua sắm một cửa toàn diện, giúp các doanh nghiệp in ấn và bao bì giấy nâng cao hiệu quả mua sắm, giảm chi phí mua sắm, mở rộng mạng lưới quan hệ
  •  7 triển lãm được diễn ra đồng thời, thực sự thực hiện sự hòa hợp lớn trong toàn bộ chuỗi ngành sản xuất và đóng gói, mang lại hiệu ứng thỏa thuận trong triển lãm, xây dựng nền tảng liên kết ngành nghề.