• วันที่13ถึง15 เดือนกรกฎาค
  • เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

แสดงสินค้าเพราะอะไร

  • อาศัยทรัพยากรโลกจำนวนมหาศาล รับรองคุณสามารถสื่อสารกับผู้ซื้อเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ผู้ชมต่างประเทศเป็นข้อได้เปรียบเดิมของงานแสดงสินค้ากล่องสีนานาชาติจีน สปอนเซอร์มีทรัพยากรและช่องทางต่างประเทศอุดมสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 196 ประเทศจาก 5 ทวีป สร้างความร่วมมือกับสมาคมที่ทรงคุณวุฒิต่างประเทศเกือบ 40 แห่งอย่างเชิงลึกและจัดการให้มีกลุ่มเดินทางมาเข้าชมทุกปี ร่วมมือกับสื่อมีเดียด้านการพิมพ์ภาชนะมากกว่าร้อยแห่ง ซึ่งสามารถถ่ายรายการครอบคลุมทุกมุมมองของงานตลอดทั้งปี แบ่งปันข่าวสารของอุตสาหกรรมทั้งโลก ตั้งศูนย์ติดต่อที่ประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม รัสเซียเป็นต้น เชิญชวนจุดต่อตจุดและติดตามเป้าหมายการสั่งซื้อ สัมผัสตลาดเป้าหมายของแต่ละประเทศอย่างเชิงลึก รับรองมีผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงและมีความยินยอมในการซื้อสูงมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้เพื่อเจรจาต่อรองการค้าด้วยกัน

  •  เพาะปลูกในอุตสากรรม 15 ปี เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชมระดับมืออาชีพสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอัตราส่วนประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับราคาสูง

งานแสดงสินค้ากล่องสีนานาชาติจีนเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2006 ถึงปัจจุบันรวมจัดขึ้นทั้งหมด 15 ครั้ง เจาะลึกตลอดย่อยของอุตสาหกรรมภาชนะสี สร้างแพลตฟอร์มจัดซื้อที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ผลิตกล่องสีทั้งกระบวนการ วัสดุสิ้นเปลือง บริการเป็นต้นอย่องครองคลุมให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมระดับมืออาชีพและผู้จัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากภายในอุตสาหกรรม ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ชมระดับมืออาชีพสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอัตราส่วนประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับราคาสูง

  •   ข้อมูลอุตสาหกรรม 8 หมื่นข้อ ทำการตลาดอย่างแม่นยำ ครอบคลุมลูกค้าที่มีศักยภาพจำนวนมหาศาล

งานแสดงสินค้ากล่องสีนานาชาติจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน สะสมข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 8 หมื่นข้อภายในเวลาสิบกว่าปี ครอบคลุมลูกค้าภายในและต่างประเทศ  รีแฟรชทันเวลา รับรองแอคทีฟของข้อมูลอย่างเข้มงวด จำแนกข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้องแม่นยำ เจาะลงให้ลึก เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพและมีหลักฐานในการประยุกต์อย่างแท้จริง โดยอาศัย DM EDM SMS ถ่ายรายการสดเป็นต้นที่เป็นช่องทางการตลาด ทำให้ข้อมูลแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของท่านถูกส่งถึงที่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว บรรลุการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยำ เพิ่มอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น 

 

ลูกค้าประจำ (บางส่วน)

  • งานครั้งยิ่งใหญ่เพื่อแสดงอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลื้องสำหรับการแปรรูปกล่องกระดาษสีกระบวนการภายหลังในภูมิภาคเอเชีย โฟกัสการแปรรูปหลังพิมพ์กล่องสี

แตกต่างจากคอมเซ็ปต์พิมพ์ใหญ่อื่นๆ งานแสดงสินค้ากล่องสีนานาชาติจีน 2021 ครอบคลุมถึงกระบวนการทั้งหมดในด้านกล่องสีและภาชนะพิมพ์สี จำแนกอุตสาหกรรมหลังพิมพ์กล่องสีให้ละเอียด โฟกัสด้านกล่องกระดาษพับ กล่องแข็ง กล่องพลาสติก การผลิตถุง ภาชนะอาหารเนื้อกระดาษเป็นต้น เสนอแผนการแบ่งเขตพิเศษและการวางแผนที่เหมาะสมในการจัดซื้อยิ่งขึ้น เชิญชวนผู้ชมอย่างมีเป้าหมายชัดเจน ช่วยคุณได้รับผู้ซื้อจากตลาดย่อยอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่เพียงแสดงยี่ห้อ สินค้า เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังนำความสะดวกแก่ผู้ชมเพื่อรวมตัวสั่งซื้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งบูทแสดงสินค้า สร้างแพลตฟอร์มประสานเชื่อมโยงแบบสถานีเดียว

 

เขตพื้นที่ลักษณะพิเศษ

-        เขตภาชนะอาหารเนื้อกระดาษ

เขตนี้แสดงสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับภาชนะอาหารห่อกลับบ้านซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สุดนิยมในปัจจุบัน โฟกัสในการปฏิรูปและนวัตกรรมภายในโหมดทำกำไร มุ่งเน้นในการแสดงเทคโนโลยีและกระบวนการล้ำหน้า อุปกรณ์ไฮเทค วัสดุและบริการระดับมืออาชีพของภาชนะอาหาร

-        เขตผลิตถุง

แสดงอุปกรณ์ผลิตและเทคโนโลยีสำหรับทุกขั้นตอนถุงกระดาษ ถุงผ้าไม่ทอ ถุงบรรตจุภัณฑ์พลาสติกอ่อน โดยผ่านการแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของถึงบรรจุของหรูหรา นาฬิกาจิวเวลรี่ เครื่องสำอางค์ อาหาร ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และของขวัญเป็นต้น

-        เขตวัสดุสิ้นเปลือง

เขตนี้แสดงวัสดุสิ้นเปลืองที่ฝช้ในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นคู่มือสั่งซื้อแบบสถานีเดียวที่ช่วยผู้ซื้อเปรียบเทียบราคา คุณภาพ บริการและการประยุกต์เชิงนวัตกรรม ตองสนองความต้องการทุกขั้นตอนการผลิตของบริษัท

  • ออนไลน์ควบคู่กับออฟไลน์ ตีแตกการปิดกั้นระหว่างภูมิภาค สัมผัสผู้ซื้อมืออาชีพให้มีจำนวนมากขึ้น

งานแสดงสินค้ากล่องสีนานาชาติจีน 2021 จัดงานนิทรรศการออฟไลน์และกถ่ายรายการสดออนไลน์พร้อมกัน สร้างห้องถ่ายรายการสดให้แก่ผู้แสดงสินค้าทุกราย ผู้แสดงสินค้าสามารถแสดงสินค้าที่ห้องถ่ายรายการ ทำลายผนังปิดกั้นระหว่างพื้นที่ สัมผัสผู้ซื้อที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าชมงาน กระตุ้นให้เกิดโอกาสทางพาณิชย์ให้สูงขึ้น

 ขณะเดียวกัน โดยผ่านTeams WhatsApp และวิธีพูดคุยทางวีดีโออื่นๆ จับคู่ผู้แสดงสินค้ากับผู้ซื้อต่างประเทศที่มีความต้องการ ช่วยบรรลุการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทางออนไลน์ให้ถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้แสดงสินค้าสร้างอิทธิพลที่ต่างประเทศและบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายในช่วงเวลาพิเศษนี้ 

  • เอฟเฟกต์ประสานจากเจ็ดงานที่จัดขึ้นพร้อมกัน ช่วยดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพรายใหม่

งานแสดงสินค้ากล่องสีนานาชาติจีน 2021 จะจัดทำขึ้นพร้อมกับงานแสดงสินค้าแผ่นกระดาษลูกฟูกนานาชาติจีน 2021 งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์และการจัดการกระบวนการแห่งเซี่ยงไฮ้ 2021 งานแสดงสินค้าภาชนะบรรจุภัณฑ์จีน 2021 ฯลฯ งานนิทรรศการเจ็ดงานเปิดตัวต้อนรับผู้ชมในเวลาเดียวกัน ครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด บรรลุการผสมตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตภาชนะอย่างแท้จริง สร้างเอฟเฟกต์การประสานงานนิทรรศการ คุณจะได้รับลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น และสัมผัสกับผู้ซื้อที่มีอำนาจตกลงการสั่งซื้อสุดท้ายโดยตรง