• วันที่13ถึง15 เดือนกรกฎาค
  • เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เข้าชมเพราะอะไร ?

  • มีประวัติศาสตร์นานถึง 13  ปี งานนิทรรศการมืออาชีพระดับโลกสำหรับอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง เทคโนโลยีและบริการสำหรับการผลิตหลังพิมพ์กล่องกระดาษสี
  • งานแสดงสินค้าไฮบริดที่มีรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผู้ชมมีตัวเลือกในการเข้าชมหลากหลายมากขึ้น
  • สามเขตพิเศษ: เขตอุปกรณ์ภาชนะอาหารเนื้อกระดาษ เขตวัสดุสิ้นเปลือง เขตผลิตถุง แสดงเทคโนโลยีที่เป็นแนวหน้าในการผลิต อุปกรณ์ไฮเทคใหม่ วัสดุและบริการที่สอดคล้อง
  • แปดแผนโซลูชั่นขนาดใหญ่: แผนโซลูชั่นดิจิตอล แผนโซลูชั่นจัดการผิวพื้นกระดาษ แผนโซลูชั่นการผลิตเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพสูง แผนโซลูชั่นแปรรูปภาชนะอาหารเนื้อกระดาษ แผนโซลูชั่นโรงงานอัจฉริยะ แผนโซลูชั่นกล่องบุหรี่ เหล้า อิเล็กทรอนิกส์ กล่องรูปพรรณ กล่องของขวัญ แผนโซลูชั่นการบริหารจัดซื้อกระดาษดิบ แผนโซลูชั่นจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบสถานีเดียว
  • แบรนด์ชื่อดังทั้งห่วงโซ่ภายในอุตสาหกรรมรวมตัวกัน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสั่งซื้อแบบสถานีเดียว ผลักดันให้องค์กรการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สีเพิ่มประสิทธิภาพและ ลดทุนตุ้นในการสั่งซื้อ ตลอดจนขยายเครือข่ายความสัมพันธ์
  • จัดเจ็ดงานนิทรรศการพร้อมกัน บรรลุการผสมตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษอย่างแท้จริง นำเอฟเฟกต์ประสานเพื่อทำงานร่วมกันของงานนิทรรศการ เสริมสร้างแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน